top of page
nuvit_UVOD.jpg

Národní ústav pro výzkum inovativních technologií

Národní ústav pro výzkum inovativních technologií zaštiťuje projekty v oblasti medicíny, technologií, ale i ekonomiky a dalších odvětví, kde mají inovativní technologie své místo. Pro potřeby ústavu vznikla variabilní značka, univerzum, které je stále živé a proměnlivé. Pro každé odvětví je možné zvolit potřebnou hustotu čar
či jejich délku. Celý mechanismus byl NÚVITem počítačově naprogramován a je tedy ideálním nástrojem pro tvorbu originální grafické prezentace.

nuvit_01.jpg
nuvit_02.jpg
nuvit_03.jpg
bottom of page